fortna uvádí

Umělecká díla vstupují do našich životů

Období mezi starými mistry a moderními avantgardisty

Jednodenní setkání o umění a nejen o něm... 

Lektor: Tomáš Kučera

Kde jsou kořeny, z nichž ve dvacátém století vyrostlo moderní umění? Mezi starými mistry a avantgardou leží více než sto let. Sto let revolucí, změn, zvratů. A právě tyto změny nás budou zajímat.

Jsou to mimochodem obdobné procesy, jaké můžeme pozorovat i v našich současných životech, v našem vlastním vývoji. Od chaosu a lehkovážnosti přecházíme k řádu, stanovujeme si pravidla. Proti těm se později začínáme bouřit a chceme překračovat konvence. Cílem ovšem není permanentní revolta, je to cesta vedoucí k hledání autenticity a zralého realismu života. A dokonce i schopnosti relativismu, přijetí různosti, protikladů…

Stejný vývoj uvidíme během sobotního semináře, kde se seznámíme s některými francouzskými malíři klasicismu, romantismu, realismu a impresionismu – budeme je moci porovnávat a sledovat proměny uměleckého výrazu v době překotných společenských změn. A může nám to být prostředkem k pohledu na dnešní dobu a náš vlastní život.

Obrazy a kulturními souvislostmi nás provede Tomáš Kučera - učitel dějin výtvarného umění a výtvarné výchovy, pořadatel zájezdů, přednášek pro veřejnost a příležitostný výtvarník. Sekundovat mu bude Petr Glogar, jako ten, kdo bude nabízet otázky a podněty ke společné diskuzi.

Proto také je seminář projektován pro skupinu cca 20 účastníků, kteří budou ochotni nejen naslouchat, ale připojit se se svými názory, prožitky a pocity, abychom se mohli navzájem obohacovat.

kdy

sobota 16. 5. 9-17 hodin

kde

Fortna (Hradčanské nám. 3)

Cena: 500 Kč

fortna | Hradčanské nám. 3/184 | 118 00 Praha 1
Klášter Hradčany Řádu bosých karmelitánů

tel. 603 428 601 | IČ 08814406 | účet 123-1202380237/0100 

© fortna 2020