fortna uvádí

kdy

5x sudý čtvrtek 18:30 - 20:00

změna - předpokládaný začátek ve čtvrtek 12.11.

další setkání 26.11. a 10.12.

v liché čtvrtky mezi můžete zkusit Výškové práce

kde

Fortna (Hradčanské nám. 3)

Projít skříní

Narnijská skříň není pouze originálním pohádkovým motivem. Je důležitým symbolem překročení světa ohraničeného našimi omezenými schopnostmi do světa hlubšího, variabilnějšího a smysluplnějšího.

„Naším problémem není, že chceme příliš mnoho, ale že se snadno spokojíme s málem,“ říká britský spisovatel C. S. Lewis a téma překračování hranic do hlubšího světa prostupuje celým jeho dílem. Z tohoto pohledu chceme společně číst jeho vybrané texty a zamýšlet se nad nimi.

Na každém setkání společně přečteme úryvek a budeme o něm diskutovat. Můžete chodit pravidelně nebo jen na vybraná setkání. Texty budou na místě k dispozici, nemusíte je mít načtené předem. Místo si prosím předem rezervujte.

Těšit se na vás a průvodci jednotlivými večery budou

Barbora Šmejdová – teoložka zabývající se dílem C. S. Lewise, působí na KTF UK
Petr Macek – církevní historik, působí na Univerzitě Hradec Králové

pět setkání nad texty C. S. Lewise

Mám zájem - pošlete mi zprávu, až bude cyklus začínat

Jaká témata nás čekají? 

Hranice mezi mýtem a skutečností

aneb křesťanské chápání reality

Spojení mezi mýtem a skutečností je jedním ze základních kamenů Lewisovy estetiky i
teologie. Možnost propojení těchto dvou na pohled nespojitelných rovin byla podstatným
krokem při jeho cestě ke křesťanství. Jak je tedy možné tyto dva světy propojit a co s tím má
společného křesťanská víra? 

Otázky si budeme klást nad knihou Stříbrná židle z letopisů Narnie, společně s dětmi uvězněnými v podzemní říši. 

 

Jak mluvit o nevyslovitelném

aneb o užitečnosti teologie. 

Je náboženský život a naše víra jen otázkou citu nebo v ní hraje roli i rozum? Jakým způsobem vůbec můžeme mluvit o náboženské zkušenosti? I nad tím přemýšlel C. S. Lewis v závěrečných částech svého klasického díla K jádru křesťanství. 

 

Problém bolesti

Jak může všemohoucí a dobrý Bůh snášet lidskou bolest a utrpení? Jak je možné, že svoboda vede člověka ke zlému jednání a kde jsou její hranice? Do pohledu C. S. Lewise se pokusíme vstoupit skrze stránky knihy Problém bolesti.

 

Pohled do věčnosti

Listopadové období nás vybízí k přemýšlení o posmrtném životě. V čem podle něj spočívá krása nebe a hrůza pekla podle C. S. Lewise? A jakou inspiraci si můžeme odnést z jeho alegorického příběhu o vyhlídkové jízdě autobusem z pekla do nebe?

Velký zázrak

O události Vánoc lze mluvit jako o velkém zázraku. K tomu, abychom se této události mohli otevřít, musíme připustit, že se zázrak vůbec může stát. Proč je důležité vnímat příběh o vtělení Božího Syna jako historickou skutečnost, i když uniká lidskému chápání? Těchto a dalších otázek se dotýká C. S. Lewis ve své eseji „Velký zázrak.“

Aktuálně - termín prvního setkání předpokládáme 12.11.
pokud se chcete cyklu zúčastnit, můžete se předběžně přihlásit, pošleme vám pak informace o začátku

fortna | Hradčanské nám. 3/184 | 118 00 Praha 1
Klášter Hradčany Řádu bosých karmelitánů

tel. 603 428 601 | IČ 08814406 | účet 123-1202380237/0100 

© fortna 2020