fortna uvádí

kdy

každý lichý čtvrtek

18:30 - 20:00

v sudé čtvrtky můžete zkusit od 15.10. Projít skříní

kde

Fortna (Hradčanské nám. 3)

Výškové práce

Budeme pracovat s podstatnými okamžiky života i každodenností, s texty i s prožitky, společně i individuálně. Budeme hledat, kde se horizontála našeho života protíná s vertikálou, která nás přesahuje. Každá čtvrteční dílna má své téma, budeme je postupně zveřejňovat. Můžete chodit pravidelně nebo přijít jen jednou za čas. Pro účast na setkání je třeba si předem rezervovat místo. Doprovází Petr Glogar.

13. 8. Zrno, které nepadne do země, odumře a zůstane samo

27. 8. Šel, umyl se a uviděl 

24. 9. Vstaň a postav se (Lk 6,6-11)

Za účast na večeru není stanovena pevná cena. Můžete přispět libovolnou částkou podle svého uvážení. Pomůžete nám tak realizovat nejen večery Výškových prací, ale také další aktivity na Fortně. 

Tvůrčí hledání průsečíku s vertikálou - večerní duchovní dílny

Rezervovat si místo

Kdy přijdete? (kdykoli můžete vyplnit rezervaci znova a přidat další termín)

fortna | Hradčanské nám. 3/184 | 118 00 Praha 1
Klášter Hradčany Řádu bosých karmelitánů

tel. 603 428 601 | IČ 08814406 | účet 123-1202380237/0100 

© fortna 2020