fortna | Hradčanské nám. 3/184 | 118 00 Praha 1
Klášter Hradčany Řádu bosých karmelitánů

tel. 603 428 601 | IČ 08814406 | účet 123-1202380237/ 0100 

©2020 by fortna

fortna vysílá

Slovo na každý den. U ambonu se střídají karmelitáni Petr Glogar a Pavel Pola, salesián Ladislav Heryán, jezuita Petr Vacík, spirituál Nepomucena Tomáš Roule a farář na Lomci Josef Prokeš.

Byl večer a bylo jitro. A bylo to dobré. Každý týden v sobotu večer, na přelomu šabatu a neděle nám dobré slovo a vyprávění nabízejí terapeutky Helena Klímová a Hana Junová.

Z Lomce

Josef Prokeš, farář z Vodňan a Lomce,  kterého můžete pravidelně poslouchat U ambonu, nabízí cyklus "Aby se z neděle beze mše nestala druhá sobota". Doporučujeme k poslechu na Spotify nebo YouTube.