fortna uvádí

kdy

18. - 20. 12. 2020

pátek 18:00 - neděle 14:00

kde

Fortna

Hradčanské nám. 3, Praha 1

cena

3 300,- Kč

(zahrnuje kurzovné, jídlo a ubytování ve dvoulůžkovém pokoji)

příplatek za jednolůžkový pokoj + 600 Kč

(možnost jednolůžkového pokoje je omezena kapacitou)

 

možnost slevy na 2 600 Kč

pro osoby s nízkým příjmem

Setkání mezi duší a Duchem

Na cestě k tomu, co nás přesahuje, narážíme sami na sebe. Sebeuvědomění je tak základ osobního i spirituálního rozvoje. Víkendové Setkání mezi duší a Duchem je kombinací 

duchovních rekolekcí a psychoterapeutického workshopu. Cílem je praktické využití získaných informací k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání používáme několik cest, v rámci kurzu se zaměřujeme na osvědčené přístupy, zejména enneagram.

Doprovázejí Michal Petr a Denisa Červenková

Enneagram je dynamická typologie osobnosti, která popisuje devět vzorců prožívání, myšlení a jednání. Tento systém poskytuje základ pro pochopení, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Je také hlubokou sondou do našich způsobů, jak naplňujeme své potřeby a jak reagujeme, když je naplněné nemáme. Jde o komplexní model mnoha rovinami, lze ho však použít velmi jednoduše jako efektivní nástroj “psychologie všedního dne”, ale také jako mapu překážek na cestě modlitby a meditace.

V průběhu setkání se zaměřujeme na hledání svého typického způsobu, jak prožíváme sami sebe a jak vidíme svět a druhé lidi. Učíme se nehodnotit a přijmout své limity i zdroje. Využíváme prvky duchovních cvičení, jako silencium a meditace, a psychoterapeutické nástroje, jako interaktivní skupinová práce či komunikace ve dvojicích.

Mgr. Michal Petr - psycholog, gestalt terapeut, lektor a facilitátor Maitri dýchání

ww.michalpetr.com

Vystudoval psychologii na FF UP. Je členem v odborných sdruženích EAGT, Diabasis, CZEPS a autorem knihy Mezi duší a Duchem. Specializuje na párovou terapii, psychospirituální tématiku, Maitri dýchání a praktické využití enneagramu. Zajímá se o holistické metody léčení, práci s emocemi a tělem a o zvládání náročných životních situací.

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. CSTF - www.cestanahoru.org

Vystudovala bohemistiku, religionistiku a teologii na UK v Praze a v italské Veroně. Přednáší na KTF UK, spolupracuje s Centrem pro aplikovanou etiku a Centrem pro studium migrace, je autorkou knihy Mezi duší a Duchem. Vedle toho se věnuje aktivitám v oblasti duchovního rozvoje z perspektivy křesťanské spirituality, jako jsou exercicie, rekolekce, duchovní doprovázení, zvláště v oblasti kontemplativní modlitby a karmelitánské spirituality. Spolupracuje s akademickou farností Nejsv. Salvátora. Je řeholní sestrou kongregace karmelitek sv. Terezie.

Kurz je už naplněn a čeká na něj náhradníků, další přihlášky již nepřijímáme.

kombinace duchovních rekolekcí a psychoterapeutického
workshopu - víkendové setkání

fortna | Hradčanské nám. 3/184 | 118 00 Praha 1
Klášter Hradčany Řádu bosých karmelitánů

tel. 603 428 601 | IČ 08814406 | účet 123-1202380237/0100 

© fortna 2020