na fortně potkáte

tým fortny

Petr Glogar

bosý karmelitán, kněz a rodinný terapeut

řídí fortnu, vede akce a nabízí doprovázení

Jana Šamánková

tvoří grafiku a pečuje o tvář fortny,

převádí příběhy do prostoru i na papír

Víťa Makarius

.

obchází fortnu s kleštěmi a šroubovákem, opraví a vyřeší všechno, co je potřeba

Hana Říhová

stará se o akce a komunikaci fortny, hlídá kalendář a zařizuje, co je potřeba

Karel Carlos Plechl

stará se o provoz a pokoje, zařídí možné i nemožné a vede sekretariát spolku Familia

Zdeňka a Ludvík Hegrlíkovi

pořádají akce pro manžele, rodiny a chlapy a fortna by bez nich nikdy nevznikla 

Pavel Hrdina

má na starosti velké projekty fortny a připravuje program pro chlapy

Bohdan Fuka

doprovází akce, běhá po Fortně i po Petříně a stará se při tom o stavební úpravy

spolupracující odborníci

MUDr. Mgr. et Mgr. 
Ludmila Bartůšková, Ph.D.

Individuální, párová a rodinná terapeutka s více než 20 letou praxí. V posledních letech se věnuje též supervizi (individuální, skupinové, týmové i manažerské) a koučinku. Má letitou zkušenost s pořádáním kurzů a školení, zejména v oblasti komunikace, partnerských vztahů a seberozvoje. Pracuje na Klinice ambulatní psychiatrie a psychoterapie (Kappa – Praha), působí jako odborná asistentka na 1. LF a KTF UK. V rámci postgraduálního studia na CMTF UP se věnuje oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví.

Na Fortně nabízí poradenství, supervize, koučink
a kurzy komunikace a osobnostního rozvoje.

Ing. Mgr.
Zdeňka Hegrlíková

psycholožka, rodinná terapeutka

Studium psychologie na UK Praha. V letech 2000 – 2004 výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v SKT v Liberci. Od roku 2007 soukromá praxe. 30 let organizační a lektorská činnost v akcích pro manžele.

Na Fortně nabízí psychologické poradenství pro jednotlivce, páry a rodiny. Pracuje samostatně nebo – v případě rodin – společně s Petrem Glogarem.

Doc. MUDr. PhDr.
Jan Poněšický, Ph.D.

kontakt zprostředkuje fortna@fortna.eu

Psychiatr a psycholog působící v Německu a Česku. Absolvoval psychoanalytický výcvik, má kvalifikace vedoucího Balintovských skupin a supervisora pro individuální i skupinovou psychoterapii. V letech 1986-1996 zastával místo primáře na psychosomatické klinice Alpenblick v Isny-Neutrauchburg, a posléze vedl až do r. 2006 oddělení pro anorexie, bulimie a těžké poruchy osobnosti na psychosomatické klinice Median v Berggieshübelu u Drážďan. Dnes se věnuje psychoterapeutické výuce psychologů a lékařů a přednáší. V ČR vede komunitně-skupinový výcvik SUR a vyučuje na PVŠPS.

Na Fortně nabízí psychosomatické poradenství.

ThLic. Mgr.
Petr Glogar

Teolog a rodinný terapeut. Vystudoval KTF UK a biblickou teologii na Gregoriánské universitě. Licenciát získal na Lateránské universitě v Římě. V letech 2004-8 absolvoval výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v SKT Liberec. Prochází výcvikem IPDAR, Vztahová psychoterapie rodičů a dětí. Od roku 2009 vede soukromou psychoterapeutickou praxi. Ve své publikační, přednáškové činnosti a praxi se zabývá prolínáním psychického a spirituálního rozměru člověka. Od roku 2001 se každoročně aktivně podílí na vedení mužského Rituálu přechodu pro dospělé muže. Vede semináře pro mužské skupiny a manželské páry a duchovní cvičení.

Na Fortně nabízí poradenství pro jednotlivce, páry a rodiny a duchovní doprovázení. Pracuje samostatně nebo společně se Zdeňkou Hegrlíkovou. Vede kurzy a duchovní cvičení.

 

Řád bosých karmelitánů

Fortna - Klášter Hradčany patří do italské ligurské provincie Řádu bosých karmelitánů s centrem v Janově.

V Česku bosí karmelitáni působí na třech místech: u Pražského Jezulátka, ve Slaném a na Hradčanech. 

Ligurská provincie

fortna | Hradčanské nám. 3/184 | 118 00 Praha 1
Klášter Hradčany Řádu bosých karmelitánů

tel. 603 428 601 | IČ 08814406 | účet 123-1202380237/0100 

© fortna 2020