bosí karmelitáni otevřou klášter na Hradčanském náměstí

fortna

místo po staletí uzavřené...

Kousek od brány, kterou se procházelo hradbami a vstupovalo na hradčanský pahorek, stál nejprve gotický kostelík. Zanedlouho byl k němu přistaven klášter barnabitů a v posledních staletích se stal místem, kde žily bosé karmelitky, které se v únoru 2020 přestěhovaly do svého nového kláštera v Drastech. Hradčanský klášter, po staletí uzavřený okolnímu světu, bosí karmelitáni otevírají veřejnosti.

...se otevře světu

"Jsou místa na zemi, do kterých když vstoupíme, tak nám dávají tušit, že se stáváme součástí velkého příběhu, který zde psali lidé a události dávno před námi. Uvědomujeme si, že vstupujeme do míst, která utvářely předchozí generace, a to nejen šikovností svých rukou, ale i velikostí ducha. Zakoušíme zde cosi, co bychom s jistotou mohli nazvat místem prolínání (protínání) horizontály hmoty s vertikálou ducha.
Jedním takovým místem je Fortna. Rádi bychom, abyste na to místo vstoupili spolu s námi i vy."
Petr Glogar, bosý karmelitán

fortna se stane klášterem a klášter fortnou

  • 14. století - v horním rohu Hradčanského náměstí stojí gotický kostel sv. Benedikta - cechovní kostel cechu kamenického

  • 1621 - kostel připadá řádu barnabitů, ti kupují okolní domy a budují klášter

  • 1792 - do kláštera po zrušeném řádu barnabitů se stěhují sestry bosé karmelitky a dalších 200 let tu žijí v uzavřené klauzuře. S okolním světem je spojuje jen klášterní brána - fortna, za kterou zřídka kdo projde.

  • 1950 - komunisté sestrám zabavují klášter a odvážejí je do internace do Turnova. Z kláštera se stává vládní hotel, opravují ho političtí vězni.

  • 1992 - díky přímé intervenci prezidenta Václava Havla se bosé karmelitky mohou do kláštera vrátit

  • 2018-19 - sestry budují svůj nový domov v Drastech u Prahy.

  • 2020 Na Hradčany přijdou bosí karmelitáni. Budou bydlet v bývalé fortně a celý klášter otevřou lidem.

Autory projektu stavebních úprav kláštera, které probíhají od jara 2020 jsou Aleš a Magdaléna Pappovi - Cuboid architekti.

fortna | Hradčanské nám. 3/184 | 118 00 Praha 1
Klášter Hradčany Řádu bosých karmelitánů

tel. 603 428 601 | IČ 08814406 | účet 123-1202380237/0100 

© fortna 2020