Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme a zpracováváme v souladu platnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 („Nařízení EU“). Uchováváme je na bezpečném místě v rozsahu a po dobu, která je potřebná pro zajištění souvisejících aktivit.

Jaké osobní údaje uchováváme a zpracováváme?

Osobní údaje uchováváme na základě vašeho zájmu o zasílání informací z Fortny, vašeho přihlášení na akci či poskytnutí daru.

  • Kontaktní údaje zájemců o novinky z Fortny uchováváme na základě souhlasu vyjádřeného prostřednictvím zaslání formuláře na webu www.fortna.eu nebo emailové žádosti. Zpracováváme jméno, kontaktní email a informace o proběhlé korespondenci.

  • U účastníků akcí uchováváme údaje uvedené v přihlašovacím formuláři na konkrétní akci –jméno, příjmení, telefon, email a informace o platbě za akci, a to na základě souhlasu uvedeného v přihlašovacím formuláři.

  • U ubytovaných osob uchováváme v souladu s platnou legislativou jméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo a typ osobního dokladu a datum příjezdu a odjezdu. U cizinců také občanství a důvod pobytu v ČR.

  • O dárcích uchováváme osobní údaje poskytnuté při zaslání daru. Některé údaje o dárcích a darech jsme povinni uchovávat na základě platné legislativy (zejména zákon o účetnictví, daňové zákony), další uchováváme na základě souhlasu dárců. U dárců zpracováváme informace o jménu, příjmení, emailu, výši, datu a způsobu poskytnutí datu (hotovost – bezhotovostní forma). V případě žádosti dárce o vystavení potvrzení o daru zpracováváme též údaje o bydlišti a datu narození.

  • Webové stránky ukládají některé informace o prohlížení (tzv. cookies). Na webu fortna.eu používáme cookies, které zajišťují správné technické fungování webu a umožňují statistické zpracování informací o návštěvnosti prostřednictvím službu Google Analytics. Nepoužíváme cookies pro cílení reklamy ani pro identifikaci jednotlivých uživatelů.

K čemu používáme osobními údaje a kdo k nim má přístup?

 

Vaše data uchováváme na bezpečném místě, bez možnosti přístupu neoprávněných osob. Pro elektronické uchovávání dat využíváme výhradně služby, které garantují dodržování Nařízení EU. Údaje využíváme k informování o programu Fortny a ke komunikaci s účastníky jednotlivých akcí. Dále osobní údaje používáme k účelům, ke kterým nám to ukládá zákon (zejména účetní evidence). K osobním údajům mají v nezbytném rozsahu přístup pověření členové týmu (produkční, účetní a lektoři akcí).

Vaše osobní údaje neposkytujeme žádným třetím subjektům. Výjimku tvoří smluvní partneři, kteří jsou zákonem či smluvně vázáni data využívat údaje výhradně k účelům realizace služby a dodržovat ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením EU. Nesmějí poskytnout vaše osobní údaje nikomu dalšímu. Naši smluvní partneři zpracovávající vybrané osobní údaje jsou:

  • Wix.com LTD – správa webových stránek

  • The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp – rozesílka elektronických newsletterů

  • Google, Inc. – webové úložiště a emailové služby v rámci programu Google for Nonprofits, analýza návštěvnosti webových stránek (Google Analytics)

  • Komerční banka a. s. – vedení bankovního účtu

 

Jaká jsou vaše hlavní práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Kdykoli můžete požádat o informace o tom, jaké vaše osobní informace uchováváme a požádat o opravu nebo aktualizaci údajů na níže uvedených kontaktech. Kdykoli můžete požádat o zrušení zasílání korespondence či vzít zpět svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Můžete požádat o úplné odstranění vašich osobních údajů z naší databáze. Jsme povinni Vám vyhovět, pokud nemáme jinou povinnost tyto údaje zpracovávat ze zákona (např. zákona o účetnictví).

Kontakty

Správcem osobních údajů je Klášter Hradčany Řádu bosých karmelitánů, IČ 08814406, Hradčanské nám. 3.  

Ve věci správy osobních údajů se můžete obracet na Hanu Říhovou - fortna@fortna.eu, tel. 603 428 601.

fortna | Hradčanské nám. 3/184 | 118 00 Praha 1
Klášter Hradčany Řádu bosých karmelitánů

tel. 603 428 601 | IČ 08814406 | účet 123-1202380237/0100 

© fortna 2020