fortna uvádí

kdy

sobota 29 .8.2020 | 20:00 - 23:00

projekce z oken kláštera na Hradčanské náměstí
čtení úryvků z Dialogů karmelitek
možnost navštívit vzpomínkové místo na zahradě

neděle 30.8. 2020 | 9:00

mše a symbolické projití obnovenými dveřmi

kde

Fortna, Hradčanské nám. 3, Praha 1 

Zazděné dveře

30. 8. 1950 - 30. 8. 2020

30. srpna uplyne 70 let od nuceného vystěhování bosých karmelitek z hradčanského kláštera v rámci komunistické Akce Ř. Události připomene v sobotu 29. srpna projekce fotografií v oknech kláštera, na zahradě zazní úryvky z Dialogů karmelitek. Na vzpomínkové místo ve Fortně bude možné vstoupit obnoveným vchodem z Hradčanského náměstí.

30. srpna 1950 přistavila státní bezpečnost před bránu hradčanského kláštera autobus, který naložil zdejší komunitu bosých karmelitek a odvezl sestry do internace v Turnově. Karmelitky se o nuceném vystěhování dozvěděly o pouhé dva dny dříve a dokonce i autobus byl přistavěn tak, aby se s nimi lidé nemohli rozloučit. Řeholnice žily v internaci postupně na nejrůznějších místech v pohraničí. Budova kláštera byla během čtyřiceti let komunismu využívána jako prominentní vládní hotel a sestry se sem mohly vrátit až v roce 1992. Od jara letošního roku žijí bosé karmelitky v novém klášteře v Drastech u Prahy a hradčanský klášter spravují bosí karmelitáni.

Bosé karmelitky i další řeholnice, které se staly oběťmi komunistické Akce Ř zaměřené na ženské řeholní řády, připomene v předvečer výročí projekce fotografií v oknech kláštera. Zároveň bude symbolicky otevřen obnovený vstup do kláštera, který komunisté zazdili. „Zazděnými dveřmi půjde teď po sedmdesáti letech opět projít. Celý klášter se otvírá jako Fortna pro veřejnost, a tak jsme také obnovili původní vstup. Je to připomínka toho, že v tomto místě na mnohé navazujeme a zároveň sem zveme lidi, aby tu společně s námi utvářeli něco nového,“ říká bosý karmelitán Petr Glogar. Autory obnovy dveří jsou manželé Pappovi - Cuboid architekti. Během sobotního večera návštěvníci obnovenými dveřmi vstoupí na vzpomínkové místo na zahradě Fortny, kde mohou zapálit svíčku a vyslechnout úryvky hry Georgese Bernanose Dialogy karmelitek.  

Projekce a vzpomínkové místo budou otevřené v sobotu 29. 8. od 20 do 23 hodin. Události budou připomenuty také při nedělní mši 30. srpna v 9 hodin ráno.

vzpomínkový večer a projití obnoveným vchodem
Zazděné dveře kopie.jpg

fortna | Hradčanské nám. 3/184 | 118 00 Praha 1
Klášter Hradčany Řádu bosých karmelitánů

tel. 603 428 601 | IČ 08814406 | účet 123-1202380237/0100 

© fortna 2020