fortna vysílá

Byl večer a bylo jitro. A bylo to dobré. Dobrá slova tří žen pro neobvyklou dobu.

Helena Klímová, Hana Junová a Adriana Sychrová k nám promlouvaly každý týden během doby virové. Jejich dobré slovo ale stojí za poslech i v dalších dnech a týdnech.

Mgr. Helena Klímová je psychoterapeutka, skupinová analytička a publicistka. Zabývá se traumatem holocaustu včetně transgeneračního přenosu a jeho terapií. Je signatářkou Charty 77, členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a čestnou prezidentkou Rafael Institutu. Občas přednáší a publikuje.

PhDr. Hana Junová je psychoterapeutka a supervizorka, která se podílí na formování již několika generací českých psychoterapeutů. Pracovala jako klinická psycholožka a psychoterapeutka ve Fakultní nemocnici Praha 2 a jako odborná asistentka na Katedře psychologie Filozofické fakulty UK Praha. Je čestnou členkou České psychoterapeutické společnosti JEP, Asociace klinických psychologů, Českomoravské psychologické společnosti a České asociace pro psychoterapii.

V posledních letech se věnuje etice.

Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D. je vysokoškolská pedagožka a sociální pracovnice. Učí sociální práci, sociální politiku a sociální pedagogiku na Univerzitě Pardubice. Věnuje se tématu rodiny a náhradní rodinné péče. 

6. 6. Adriana Sychrová: Hledání rovnováhy

Máme pocit, že bychom měli žít v rovnováze. Ve skutečnosti bychom byli v tomto stavu nehybní, bez života. Nikoli rovnováha jako cíl nás posiluje, ale cesta k rovnováze. Tři životní pohyby a neustálé vyvažování.

30. 5. Hana Junová: Čím vším se dorozumíváme

Nejen řeč těla, ale taky řeč prostoru a řeč času jsou starou a neoddělitelnou součástí komunikace. Když jsme o ně ochuzeni, nemusíme jen vyhlížet světlo na konci tunelu, můžeme vymýšlet metody obchvatu. Jde to.

23. 5. Helena Klímová: Namlouvejte se rozumně a s citem

Současná komunikace skrze přístroje zaměstnává hlavně intelekt. Daleko větší úloha než dříve připadá rozumu a smyslům distančním - zraku a sluchu. Naproti tomu hmat, čich a chuť, smysly kontaktní a archaičtější, se neuplatňují. Jestliže tyto starobylé schopnosti a potřeby těla jsou zanedbány, co se potom s nimi ale děje?

Všechny díly...

A_bylo_to_dobré_player.jpg

A bylo to dobré

fortna | Hradčanské nám. 3/184 | 118 00 Praha 1
Klášter Hradčany Řádu bosých karmelitánů

tel. 603 428 601 | IČ 08814406 | účet 123-1202380237/0100 

© fortna 2020