fortna uvádí

Meditační abeceda

Úvod do meditace - večerní kurz

pondělí 2.3. - 6.4. (6 večerů, 1x týdně)

19 - 21 hod 

V kurzu „Abeceda“ představíme a vyzkoušíme vybrané techniky meditace. Abeceda je vhodná pro všechny včetně zájemců bez vyznání. Budeme se zabývat tichou meditací, klidným psaním, nasloucháním a vedenou meditací.

 

Abeceda tvoří celek a jednotlivá setkání na sebe navazují. Předpokládáme účast na všech setkáních. Abeceda je zamýšlena jako základní kurz technik pro navazující duchovní práci na Fortně a je dobrým základem pro následné tematické programy. 

 

Doprovázejí: Jan Šamánek a Petr Glogar

Jan Šamánek je otec tří skvělých dětí a manžel trpělivé a velkorysé manželky. Pracuje jako právník a učitel. Medituje.

Petr Glogar je kněz, bosý karmelitán a rodinný terapeut. Vede Fortnu a také medituje.

Místo konání: Fortna, Hradčanské nám. 3, Praha 1 

Maximální kapacita kurzu: 40 účastníků

Cena: 1 500 Kč.

Instrukce k zaplacení zašleme přihlášeným zájemcům. Pokud si nejste jisti, zda je kurz pro Vás, můžete předem zaplatit jen zálohu 300 Kč a zbytek doplatit po prvním setkání. Chcete-li Fortnu podpořit, můžete zaplatit vyšší sponzorský účastnický poplatek. Pokud by cena kurzu byla překážkou Vaší účasti, napište nám.

 

V případě, že jste v odborné péči psychologa nebo psychiatra, konzultujte prosím svou účast před přihlášením s doprovázejícími.

Kontakt: fortna@fortna.eu

Přihlašování již skončilo

fortna | Hradčanské nám. 3/184 | 118 00 Praha 1
Klášter Hradčany Řádu bosých karmelitánů

tel. 603 428 601 | IČ 08814406 | účet 123-1202380237/0100 

© fortna 2020